VTC2 – Talk show Ai là ai: Giám đốc 9x nói tiếng Anh “như gió”

By Domino Education | Báo chí